Coaching personlig, medarbeidercoaching, karrierecoaching, og teambuilding.

Coaching er enkelt fortalt en samtale med spørsmål og verktøy som stimulerer til refleksjon, bevisstgjøring og endring. I samtalene jobber vi med ulike tema ut i fra ditt behov med mål om positive ringvirkninger på dine ulike livs- og jobbområder. 

Verktøyene vi bruker gjør deg god på selvledelse, samt til å lede andre. Kanskje er det små og enkle endringer du trenger i ditt liv, men som vil gjøre en stor forskjell for deg og de rundt deg. Men ingenting endres dersom du selv ikke gjør endringer ut ifra bevisstgjøringen du får.

Resultatet av coachingen er opp til deg, men jeg vil støtte, utfordre og heie på deg!

Coaching er ingen quickfix, men små endringer gjør også en forskjell!

Coaching er en samtale med bevisstgjørende spørsmål, verktøy og teknikker. Formålet med coaching er at du blir mer bevisst hva du ønsker og vil, slik at du kan gjøre riktige tiltak mot de endringer og mål du ønsker oppnå, både privat og på jobb.

Som coach og mental trener er jeg en objektiv sparringspartner, utfordrer og støttespiller som er opptatt av ditt potensial og endring i positiv retning for deg. 

Vi starter alltid med en kartleggingssamtale. Det eneste du forplikter deg er denne. Veien videre bestemmer du etter første samtale.

Du kan velge prosesser mellom 3-12 samtaler a 90 minutter. Jeg tilbyr også enkelttimer dersom jeg har kapasitet.

Vi møtes til coaching på kontoret, walk&talk ute, eller online.

Jeg tilbyr coaching til privatpersoner og ansatte i bedrift, både ledere og medarbeidere.

Til bedrift tilbyr jeg også Teamutvikling-workshop med ulike verktøy. Målet er nyttig og positivt påfyll til de ansatte. 

Hvorfor velge coaching?

Hensikten med coaching er å gjøre deg bevisst dine blindspots, hindringer, og uhensiktsmessige strategier.
Vi finner også dine talenter, styrker, verdier og sukess strategier. Vi avdekker hva som gir deg motivasjon, balanse og energi m.mer.

Målet er at du blir tryggere og tydeligere på hva som er riktig og viktig for deg i ditt liv, på jobb og privat. 

Ingen dager er like, men du kan alltid lage deg dager som du liker!

Min nisje er mangfold av mennesker. Kjønn, alder eller tittel, har ingen betydning. Jeg møter deg ut ifra dine behov og ønsker.   

Vi er alle ulike,  og derfor er ingen prosess lik hos meg. 

Jeg har 13 års allsidig og bred erfaring fra ulike coachingprosesser og får gode tilbakemeldinger fra mine kunder. 

Jeg er utdannet NLP Coach og sertifisert av Den Norske Coach Forening. Du kan lese mer om meg her. 

Jeg tilbyr online coaching til hele Norge, og er din coach i Oslo!

Send inn skjema eller book din første coaching, så er du er i gang!

Scroll to Top