Coaching personlig, karrierecoaching, medarbeidercoaching og teambuilding.

Coaching er en samtaleform med spørsmål og verktøy som stimulerer til refleksjon, bevisstgjøring og endring. I samtalene jobber vi med ulike tema ut i fra dine ønsker og behov, alltid med mål om positive ringvirkninger rundt dine livs- og jobbområder. 

Verktøyene vi bruker gjør deg god på selvledelse, samt til å lede andre. Kanskje er det små og enkle endringer du trenger i ditt liv, men som vil gjøre en stor forskjell for deg. Resultatet av coachingen er opp til deg,  for ingenting endres dersom du ikke handler ut ifra bevisstgjøringen du får. Min jobb er å være en positiv pådriver samt å bistå, utfordre og støtte deg så endringene skjer! 

Ingen dager er like, men vi kan lage dager som vi liker!

Coaching er en samtale med bevisstgjørende spørsmål, verktøy og teknikker. Formålet med coaching er at du blir mer bevisst hva du ønsker og vil, slik at du kan gjøre riktige tiltak mot de endringer og mål du ønsker oppnå, både privat og på jobb.

Som coach og mental trener er jeg en objektiv sparringspartner, utfordrer og støttespiller. Jeg er opptatt av ditt potensial og har alltid mål om endring som gir positiv retning for deg. 

Vi starter alltid med en kartleggingssamtale. Det eneste du forplikter deg til er denne. Veien videre bestemmer du etter første samtale.

Du kan velge prosesser mellom 3-12 samtaler a 60/90 minutter. Jeg tilbyr også enkelttimer dersom jeg har kapasitet.

Vi møtes til coaching på kontoret, walk&talk ute, eller online.

Jeg tilbyr coaching til privatpersoner og ansatte i bedrift, medarbeidere og ledere.

Til bedrift tilbyr jeg også Teamutvikling-workshop med ulike verktøy. Målet er nyttig, samlende og positivt påfyll til de ansatte. 

Hvorfor velge coaching?

Hensikten med coaching er å gjøre deg bevisst dine blindspots, hindringer, og uhensiktsmessige strategier. Vi finner også dine styrker, verdier og suksess strategier.
Vi avdekker hva som gir deg motivasjon, balanse og energi m.mer.

Målet er at du blir tryggere og tydeligere på hva som er riktig og viktig for deg i ditt liv, på jobb og privat.  

Coaching gjør deg tryggere og tydeligere!

Send inn kontaktskjema med dine spørsmål, og jeg sender svar og mer info!

Min nisje er mangfold av mennesker. Kjønn, alder eller tittel, har ingen betydning. Jeg møter deg ut ifra dine behov og ønsker.   

Vi er alle ulike,  og derfor er ingen prosess lik.  

Jeg har 13 års allsidig og bred erfaring fra ulike coachingprosesser og får gode tilbakemeldinger fra mine kunder. 

Jeg er utdannet NLP Coach og sertifisert av Den Norske Coach Forening. Du kan lese mer om meg her. 

Jeg tilbyr online coaching til hele Norge, og er din coach i Oslo!

Skroll til toppen