Coaching i bedrift stryker teamfølelse, motiverer ansatte og hjelper bedriften å nå sine mål

Gi ansatte verktøy for bedre selvledelse for å nå bedriftens mål!

Coaching bedrift passer for dere som svarer ja på minst ett av spørsmålene under:

 • Er deres ansatte umotiverte og kanskje ser de ikke tydelig hvordan deres bidrag i hverdagen påvirker bedriftens sluttresultat?
 • Har bedriften høyere sykefravær enn fraværsmålet dere har satt?
 • Er bedriften i gang eller skal i gang med en endringsprosess og trenger hjelp med å få ansatte med på endringer? 
 • Har dere lange og ineffektive møter som gjør arbeidsdagen mindre effektiv og energigivende?
 • Føles medarbeider- og utviklingssamtaler som en pliktsamtale med fastsatte spørsmål?
 • Ønsker dere konkrete coachingverktøy for ledelse og selvledelse?

Hvordan kan en coach hjelpe din bedrift?

Det er tidkrevende, energikrevende og demotiverende å jobbe «mot strømmen». Ofte er det mangel på gode ideer som ikke har blitt prøvd ut før som er utfordringen, andre ganger er det gjennomføringen som ikke fører til ønsket resultat, eller kun prat og uteblivelse av handling, spesielt under endringsprosesser. Coaching av ledere og ansatte i bedriften vil gi bedriften den veiledningen og de verktøyene dere trenger for å øke motivasjon og innsats hos ansatte, få ansatte med på endringer og nå bedriftens mål. Når du velger riktig coach vil coachingprosessen skape god og energigivende effekt.

Coaching til bedrift 4 alternativer som kan kombineres eller hver for seg

teambuilding aktiviteter som maling kan styrke team og bidra til teamutvikling

Effektiv og målrettet workshop med coach for bedriftens team og avdelinger

Workshop med coach er en halv eller heldagssamling på bedriften. Workshop har fokus på påfyll som gir mer motivasjon og energi i arbeidshverdagen. Dere vil få coachingverktøy for selvledelse, lære å ta eierskap til egen arbeidshverdag og bli bevisst på hvordan vi påvirkes og påvirker andre. Målet er å gi dere påfyll av energi, motivasjon og verktøy rundt det tema dere trenger.

Coaching tema vi kan jobbe med: 
Arbeidsglede, Eierskap, Endringer, Energi, Oversikt, Sortering, Prioritering, Mestring, Motivasjon m.mer.

Prosess for workshopen med coach:

Workshop med coach består av en kombinasjon av undervisning i coachingverktøy og modeller, samt oppgaver slik at dere får eierskap til modellene og få jobbet sammen om temaene.

Det legges til rette for en uhøytidelig stemning og trygge rammer. All or Nothing Coaching tar ansvar for det faglige innholdet i leveransen. Målet er å være en objektiv, støttende, utfordrende og en positiv bidragsyter.

Ansatte som jobber som et team for å nå bedriftens mål

Coaching i bedrift

Coaching i bedrifter som skal gjennomføre en endringsprosess over tid. Målet som coach i en slik prosess er å bidra til at de ansatte bli med på endringer, får eierskap til endringsprosessen og ser fremtidig verdi av endringen.

Vi har alltid et kartleggingsmøte for å finne ønsket resultat for prosess der vi blir enige om tema, tidsbruk og rammer.
Utgangspunktet er alltid nå-situasjon, målet, prosess og evt. hindringer som kan oppstå eller som allerede er tilstede.

Vi jobber i plenum, individuelt og i grupper.
Samlingene kan vare alt fra 2 timer til 1 dag pr gang og går over tid hvor dere jobber med verktøyene dere får,  i mellom samlingene.

Hinderløypa er en Teamaktivitet for teamutvikling

Teamutvikling med Hinderløypa

Hinderløypa tilbyr en morsom og annerledes teambuildingsaktivitet med oppgaver som fører til at deltakerne blir bedre kjent, styrker teamfølelsen, samspill, samarbeid på tvers, og at dere blir bevisst på å utnytte hverandres styrker og ulikheter.

Som coach er mitt mål at Hinderløypa skal være inspirerende for hver og en av deltakerne, men også være i tråd med ønsket mål fra bedriften. Det vil bli aktiv deltagelse både mentalt og fysisk og jeg legger opp til at alle må bidra og delta. Teambuilding med Hinderløypa er lav terskel, med fokus på helsa og at det skal være gøy for deltakerne! 

Ditt team vil bli godt kjent med hverandre gjennom en morsom teambuilding. Les mer om teambuildingaktiviter med Hinderløypa

Vibeke hjelper bedrifter og private personer med coaching

Coaching bedrift 1:1, individuell coaching

Individuell coaching til ansatte i bedriften kan benyttes som et enkeltstående tilbud til ansatte eller som tillegg til ovennevnte alternativer.

Aktuelle temaer vi jobber med som bidrar til bevisstgjøring og trygghet hos ansatte kan være:

 • Jobbrolle, styrker og forbedringspotensial
 • Arbeidsoppgaver, motivasjon og kompetanse
 • Kommunikasjon og forventningsavklaring
 • Forberedelse til medarbeidersamtale, presentasjoner og viktige møter
 • Bedre struktur gjennom sortering og prioritering av oppgaver
 • Work/life balance og forebyggende stressmestring.

Om coach Vibeke Arntzen Fredriksen

Mitt navn er Vibeke Arntzen Fredriksen. Jeg er sertifisert coach DNCF og synes det er veldig motiverende å kunne bidra til andre menneskers utvikling og endring gjennom coaching. Etter 20 år med tallknusing, økonomi, regnskap og administrasjon ønsket jeg å jobbe med mennesker. De siste 10 årene har jeg bidratt til en enklere hverdag for ledere og ansatte hos flere bedrifter og private personer.

Mine fokusområder for coaching i bedrift er å øke motivasjon og resultater til et team og hjelpe ansatte til å bli tryggere og tydeligere i den rollen de har eller i en ny rolle i fremtiden. 
Som coach og person er jeg opptatt av å være støttende og utfordrende, slik at du oppnår dine mål, samt får verktøy til å stå i de endringene som kreves og ønskes i din hverdag som medarbeider, leder og privatperson.  

Jeg er positiv, allsidig, aktiv, kreativ og tydelig. Som coach er jeg opptatt av at vi lærer å bruke tid på folk og aktiviteter som gjør omgivelsene bra og glad, skaper motivasjon og gir energi.

Hvorfor bør bedriften få hjelp av en coach og objektiv støttespiller?

Som mennesker ønsker vi ofte å gjøre ting selv fordi vi vil spare penger eller fordi vi mener vi har kompetanse selv. I de fleste tilfellene skjønner vi før eller siden at vi trenger hjelp. Konsekvensene av å prøve å gjennomføre en større endringsprosess uten riktig kompetanse og uten å få med ansatte på endringer kan være store. Ansatte kan miste motivasjon, bli utrygge og i verste fall si opp jobben hos dere. Ledere kan bli frustrerte, utbrente og kanskje søker de seg ny jobb i annen bedrift med bedre endringsledelse.  Dette er bare en direkte konsekvens av å starte på en prosess uten å ha riktig kompetanse og eierskap til gjennomføring. Indirekte konsekvens kan være at bedriften får dårlig omdømme, mister leverandører eller kunder og ikke klarer å tiltrekke seg attraktive arbeidstakere i fremtiden. Det tar kort tid å rive ned og lang tid å bygge opp.  Er det noe som ikke er optimalt internt i deres bedrift, ikke vent for lenge med å få bistand av en objektiv støttespiller!

Ta kontakt med deres forespørsel, helt uforpliktende!

Kick off endringsprosess - Strålfors AS

Kickoff Endringsprosess Som ny leder, i gang med en omfattende endringsprosess i egen avdeling, ønsket jeg å gi mine medarbeidere pause fra en travel hverdag samt ekstra inspirasjon og påfyll i forbindelse med de pågående endringer. Jeg har tidligere brukt Vibeke som personlig coach og var da godt fornøyd med hennes bistand, hun var derfor et naturlig valg til denne seansen. Vibeke holdt et «foredrag» med mye involvering og deltagelse fra oss. Temaet var, endring med glede, hvordan vi selv kan påvirke egen hverdag og hvordan vi påvirker hverandre.Vi er alle strålende fornøyd med seansen, og det konkrete resultatet i form av plakater er nå hengt opp i våre lokaler, så vi kommer ikke til å glemme denne dagen med første:) Jeg anbefaler Vibeke til alle som ønsker en samling med god stemning, energi og nyttige verktøy!

Rull til toppen