Teamutvikling, selvledelse, fellesskap og positivt påfyll!

tree, share, puzzle pieces-2718836.jpg

Arbeidsglede er å glede seg til å arbeide!

Jeg bistår med coaching til ansatte og bedrifter hvor:

  • Du som leder opplever at dine medarbeidere har mistet motivasjon og tempo.
  • Bedriften har høyere sykefravær enn ønsket, og mange ansatte som sliter med work life balanse og stress.
  • Dere er eller skal inn i en endringsprosess og trenger hjelp med at de ansatte tar eierskap til endringsprosessen. 
  • Ønsker dere en samling for å bygge mer vi-følelse, fellesskap og teamspirit.
  • Bedriften trenger, og ser nytteverdi av konkrete hverdagsverktøy for ledelse og selvledelse.

Hvorfor er det smart med en ekstern fasilitator og coach?

Vi ønsker å gjøre ting selv, fordi vi vil spare penger og tid, og kanskje fordi vi allerede har kompetansen vi trenger inhouse. Men det kan være smart å investere tid og penger i en objektiv utfordrer og positiv bidragsyter. En fasilitator som kommer utenifra kan utfordre på en ny måte og med et annet perspektiv som gir verdi for deres bedrift.

Det kan være tidkrevende og tungt, å jobbe med endringer som møter i motstand. Er det situasjoner som ikke er optimale internt i deres bedrift, ikke vent for lenge med å få bistand av en objektiv støttespiller. Målet mitt er alltid å skape motivasjon til endringer ved å gjøre det attraktivt og lystbetont å fullføre endringsarbeidet. En workshop med meg som coach vil gi dere verktøy som øker motivasjon og engasjement hos de ansatte.

I en travel hverdag kan vi på det varmeste anbefale å allikevel ta seg tid til en time-out med Vibeke. Vi er et lite selskap som ønsket en dag for å fokusere på teamfølelsen og hvordan vi best mulig kan kommunisere og føle et fellesskap etter 2 år med corona og lite fysiske treff. Vibeke forberedte seg godt for å lage en best mulig team-dag for oss, og i tillegg var hun meget fleksibel og profesjonell i måten hun tilpasset og justerte opplegget på på selve dagen – ettersom våre behov kom tydeligere frem. Vi følte at oppgavene hun ga oss var meget relevante og direkte kunne knyttes til kommunikasjon og team-utfordringer vi har og kan møte. Lytix Biopharma AS, 2022.

Hvem er Vibeke som coach og fasilitator

Vibeke tilbyr karrierecoaching for utvikling og vekst til privatpersoner og ansatte i bedrifter

Jeg er sertifisert coach gjennom DNCF og stortrives med å bidra til andre menneskers utvikling og endring gjennom coaching både individuelt og i grupper. Etter 20 år med tallknusing, økonomi, regnskap og administrasjon, skiftet jeg karrierevei for å jobbe med utvikling av mennesker. De siste 12 årene har jeg bidratt til en enklere hverdag for flere bedrifter, ansatte og privatpersoner.

Workshopsamling

Vi har fokus på påfyll som gir mer motivasjon og energi i arbeidshverdagen. Dere vil få coachingverktøy for selvledelse, lære å ta eierskap til egen arbeidshverdag og bli bevisst på hvordan vi selv påvirkes og påvirker andre.

Målet er å gi dere påfyll og verktøy rundt de temaene dere trenger.

Coaching tema vi kan jobbe med: 
Arbeidsglede, Eierskap, Endringer, Energi, Oversikt, Sortering, Prioritering, Mestring, Motivasjon m.mer.

Individuell coaching til ansatte kan benyttes som et enkeltstående tjeneste eller i kombinasjon med workshop.

Noen aktuelle coaching-temaer som bidrar til bevisstgjøring og trygghet: 

  • Jobbrollene: styrker og forbedringspotensial
  • Arbeidsoppgaver: motivasjon, trygghet og kompetanse
  • Kommunikasjon og tydelighet
  • Struktur, sortering og prioritering
  • Work/life balance og stressmestring

Hinderløypa er et konsept for aktiv teambuilding utviklet av meg. Konseptet består av ulike oppgaver dere som team skal løse sammen, slik at dere blir bedre kjent, styrker teamfølelsen og samspillet, og blir bevisst hverandres styrker og ulikheter.

Tidsramme for aktiviteten er på 2 timer.  Vi kan være ute eller inne. Minst 6 deltakere.
Passer til alle team, uavhengig av kjønn, alder og fysisk form.

Hinderløypa passer som en enkeltstående aktivitet, eller som start/avslutning på en heldagssamling for å gi dere energipåfyll. 

Hinderløypa nettside

Ta kontakt med deres forespørsel, helt uforpliktende!

referansekunder all or nothing coaching bedrift workshop