Coaching i bedrift stryker teamfølelse, motiverer ansatte og hjelper bedriften å nå sine mål

Gi ansatte verktøy for bedre selvledelse og økt motivasjon til å nå bedriftens mål

Coaching bedrift passer for dere som svarer ja på minst ett av spørsmålene under:

 • Er deres ansatte umotiverte og kanskje ser de ikke tydelig hvordan deres bidrag i hverdagen påvirker bedriftens sluttresultat?
 • Har bedriften høyere sykefravær enn fraværsmålet dere har satt?
 • Er bedriften i gang eller skal i gang med en endringsprosess og trenger hjelp med å få ansatte med på endringer? 
 • Har dere lange og ineffektive møter som gjør arbeidsdagen mindre effektiv og energigivende?
 • Føles medarbeider- og utviklingssamtaler som en pliktsamtale med fastsatte spørsmål?
 • Ønsker dere konkrete coachingverktøy for ledelse og selvledelse?

Hvordan kan en coach hjelpe din bedrift?

Det er tidkrevende, energikrevende og demotiverende å jobbe «mot strømmen». Ofte er det mangel på gode ideer som ikke har blitt prøvd ut før som er utfordringen, andre ganger er det gjennomføringen som ikke fører til ønsket resultat, eller kun prat og uteblivelse av handling, spesielt under endringsprosesser. Coaching av ledere og ansatte i bedriften vil gi bedriften den veiledningen og de verktøyene dere trenger for å øke motivasjon og innsats hos ansatte, få ansatte med på endringer og nå bedriftens mål. Når du velger riktig coach vil coachingprosessen skape god og energigivende effekt.

Coaching til bedrift - 4 tjenester

teambuilding aktiviteter som maling kan styrke team og bidra til teamutvikling

Effektiv og målrettet workshop med coach for bedriftens team og avdelinger

Workshop med coach er en halv eller heldagssamling på bedriften. Workshop har fokus på påfyll som gir mer motivasjon og energi i arbeidshverdagen. Dere vil få coachingverktøy for selvledelse, lære å ta eierskap til egen arbeidshverdag og bli bevisst på hvordan vi påvirkes og påvirker andre. Målet er å gi dere påfyll av energi, motivasjon og verktøy rundt det tema dere trenger.

Coaching tema vi kan jobbe med: 
Arbeidsglede, Eierskap, Endringer, Energi, Oversikt, Sortering,
Prioritering, Mestring, Motivasjon m.mer.

 

Prosess for workshopen med coach:
Workshop med coach består av en kombinasjon av undervisning i coachingverktøy og modeller, samt oppgaver slik at dere får eierskap til modellene og få jobbet sammen om temaene.

Det legges til rette for en uhøytidelig stemning og trygge rammer. All or Nothing Coaching tar ansvar for det faglige innholdet i leveransen. Målet er å være en objektiv, støttende, utfordrende og en positiv bidragsyter.

Ansatte som jobber som et team for å nå bedriftens mål

Coaching i bedrift

Coaching i bedrifter som skal gjennomføre en endringsprosess over tid. Målet som coach i en slik prosess er å bidra til at de ansatte bli med på endringer, får eierskap til endringsprosessen og ser fremtidig verdi av endringen.

Vi har alltid et kartleggingsmøte for å finne ønsket resultat for prosess der vi blir enige om tema, tidsbruk og rammer.
Utgangspunktet er alltid nå-situasjon, målet, prosess og evt. hindringer som kan oppstå eller som allerede er tilstede.

Vi jobber i plenum, individuelt og i grupper.
Samlingene kan vare alt fra 2 timer til 1 dag pr gang og går over tid hvor dere jobber med verktøyene dere får,  i mellom samlingene.

Hinderløypa er en Teamaktivitet for teamutvikling

Teamutvikling med Hinderløypa

Hinderløypa tilbyr en morsom og annerledes teambuildingsaktivitet med oppgaver som fører til at deltakerne blir bedre kjent, styrker teamfølelsen, samspill, samarbeid på tvers, og at dere blir bevisst på å utnytte hverandres styrker og ulikheter.

Som coach er mitt mål at Hinderløypa skal være inspirerende for hver og en av deltakerne, men også være i tråd med ønsket mål fra bedriften. Det vil bli aktiv deltagelse både mentalt og fysisk og jeg legger opp til at alle må bidra og delta. Teambuilding med Hinderløypa er lav terskel, med fokus på helsa og at det skal være gøy for deltakerne! 

Ditt team vil bli godt kjent med hverandre gjennom en morsom teambuilding. Les mer om teambuildingaktiviter med Hinderløypa

Vibeke hjelper bedrifter og private personer med coaching

Coaching bedrift 1:1, individuell coaching

Individuell coaching til ansatte i bedriften kan benyttes som et enkeltstående tilbud til ansatte eller som tillegg til ovennevnte alternativer.

Aktuelle temaer vi jobber med som bidrar til bevisstgjøring og trygghet hos ansatte kan være:

 • Jobbrolle, styrker og forbedringspotensial
 • Arbeidsoppgaver, motivasjon og kompetanse
 • Kommunikasjon og forventningsavklaring
 • Forberedelse til medarbeidersamtale, presentasjoner og viktige møter
 • Bedre struktur gjennom sortering og prioritering av oppgaver
 • Work/life balance og forebyggende stressmestring.

Referanser for mine ulike coachingtjenester til bedrift

Workshop

Landbruks- og matdepartementet
2 dagers samling for medarbeidere ved Statsrådsenheten, Servicetorget og Arkivet. Tema forståelse for kommunikasjon, helhet og vi som felles enhet. Selvledelse og verktøy, forståelse for ulikheter, øke team og fellesskapsfølelsen, Samstemt om «hvordan vi gjør ting hos oss». På samlingen kom vi i fellesskap frem til konkrete tiltak for bedre samspill mellom enhetene. Som fasilitator, vil vi beskrive Vibeke som engasjerende, lydhør og dyktig. Vi vil gi våre beste anbefalinger til andre om å bruke All or Nothing som fasilitator for lignende samlinger.

Endringsprosess

REMA Franchise sin regnskapsavdeling i region Oslo 3 workshoper over tid.  avdelingen fortjente å få ett avbrekk fra hverdagen med positivt og annerledes påfyll. Resultatet var over all forventning. Vibeke kom med gode temaer og oppgaver som jobbhjul, tilbakemeldinger og det å bli kjent med hverandre. Alle i regnskapsavdelingen satte så utrolig pris på dette så det førte til to nye workshop.  Nå  gir hverandre tilbakemeldinger hver dag og forstår godt hvordan de skal forholde seg til hverandre. Ikke minst så har også alle funnet sine forbedringsmål. En «ledestjerne» og jobbe etter. Det er utrolig givende å se at en velfungerende avdeling kan bli enda mer velfungerende.

 

Hinderløypa

Sebra Light for Solar Norge AS, produktlansering av deres nytt produkt, internt for de ansatte i Solar Norge AS. Hinderløypa bidro med en 2 timers teamaktivitet. Det var oppgaver rundt Sebra Light AS sine nye produkter, dette for å drille de ansattes på kunnskap om produktet,  slik at de kan svare på  spørsmål fra sine kunder. Deltakerne  har gitt gode tilbakemeldinger på Hinderløypa, artige og annerledes oppgaver, passe med fysisk aktivitet. Vibeke som en positiv og engasjerende bidragsyter. Hennes blide vesen og gode humør bidrar til god stemning og engasjement. Det er lav terskel! Vi anbefaler Hinderløypa til alle som trenger en super teamaktivitet med fokus på samarbeide, bli bedre kjent, læring, mestring og moro!

Coaching bedrift 1:1

Tieto Energy og Utilities
Vi har benyttet Vibeke Arntzen Fredriksen som personlig coach for flere personer innenfor Tieto Energy & Utilities i Halden. Vibeke har gjort en veldig god jobb, og de ansatte har hatt gode diskusjoner med henne og fått nyttige verktøy og tips til hvordan de kan legge om sine vaner for å håndtere en travel hverdag bedre. Vi anbefaler gjerne Vibeke til andre som har behov for personlig coaching.

 

Hvor mange coachingtimer estimeres for oppdrag i bedrifter

Alle bedrifter er individuelle og jeg tilpasser prosessen ut i fra utfordringene bedriften har og tema vi skal jobbe med. For å få resultater vil bedriften erfaringsmessig har behov for et sted mellom 5-10 timer med coaching. Er det større endringsprosesser vil det kreves mer tid. Rammer kartlegges alltid før vi starter samarbeidet, sammen finner vi den beste løsningen for deres bedrift og deres team.

Vibeke er en personlig coach og bedriftscoach som coacher ledere og ansatte

Om coach Vibeke Arntzen Fredriksen

Mitt navn er Vibeke Arntzen Fredriksen. Jeg er sertifisert coach DNCF og synes det er veldig motiverende å kunne bidra til andre menneskers utvikling og endring gjennom coaching. Etter 20 år med tallknusing, økonomi, regnskap og administrasjon ønsket jeg å jobbe med mennesker. De siste 10 årene har jeg bidratt til en enklere hverdag for ledere og ansatte hos flere bedrifter og private personer.

Mine fokusområder for coaching i bedrift er å øke motivasjon og resultater til et team og hjelpe ansatte til å bli tryggere og tydeligere i den rollen de har eller i en ny rolle i fremtiden. 
Som coach og person er jeg opptatt av å være støttende og utfordrende, slik at du oppnår dine mål, samt får verktøy til å stå i de endringene som kreves og ønskes i din hverdag som medarbeider, leder og privatperson.  

Jeg er positiv, allsidig, aktiv, kreativ og tydelig. Som coach er jeg opptatt av at vi lærer å bruke tid på folk og aktiviteter som gjør omgivelsene bra og glad, skaper motivasjon og gir energi.

Hvorfor bør bedriften få hjelp av en coach og objektiv støttespiller?

Som mennesker ønsker vi ofte å gjøre ting selv fordi vi vil spare penger eller fordi vi mener vi har kompetanse selv. I de fleste tilfellene skjønner vi før eller siden at vi trenger hjelp. Konsekvensene av å prøve å gjennomføre en større endringsprosess uten riktig kompetanse og uten å få med ansatte på endringer kan være store. Ansatte kan miste motivasjon, bli utrygge og i verste fall si opp jobben hos dere. Ledere kan bli frustrerte, utbrente og kanskje søker de seg ny jobb i annen bedrift med bedre endringsledelse.  Dette er bare en direkte konsekvens av å starte på en prosess uten å ha riktig kompetanse og eierskap til gjennomføring. Indirekte konsekvens kan være at bedriften får dårlig omdømme, mister leverandører eller kunder og ikke klarer å tiltrekke seg attraktive arbeidstakere i fremtiden. Det tar kort tid å rive ned og lang tid å bygge opp.  Er det noe som ikke er optimalt internt i deres bedrift, ikke vent for lenge med å få bistand av en objektiv støttespiller!

Ta kontakt med deres forespørsel, helt uforpliktende!

Referanser fra ulike bedrifter, med ulik størrelse!

Catch Media AS

Vi er et lite firma som er 100% avhengig av at maskineriet vårt er velsmurt, og etter nærmere ti års drift kjente vi at det var på tide å lande i forhold til å finne ut hvem vi er og hvor vi skal hen. Vibeke fikk de beste anbefalinger fra nettverket vårt, og vi er glade for at vi tok kontakt med henne.
 Heldagssamlingen sto til alle forventninger og vi nøler ikke med å anbefale Vibeke videre til andre som har behov for en «touch down».
Vi har samlet sammen ett ord fra hver deltaker, der ordet beskriver hvordan Vibeke opplevdes i sin rolle på vår heldagssamling: Trygg,  Behagelig, Frisk, Inspirerende, Oppvekkende, Engasjerende,  Forløsende. To tomler opp for Vibeke! 

Sarpsborg Kommune

avdeling lønn og personal, 2 dagers samling med følgende utbytte:
Bedre kommunikasjon og samarbeid, økt samhold.  Se perspektivet til de rundt deg, og forstå hvorfor vi tenker forskjellig. Vi jobbet i grupper, fikk gode verktøy og samlingen ga oss som en avdeling et løft. På evalueringen  i etterkant av samlingen fikk Vibeke en score på 5,54 av 6,0.  Hva deltakerne likte:  Innhold, variasjon, Vibekes energi og evne til å skape refleksjon. Gode rammer,  mange ”aha” opplevelser.  Toveis kommunikasjon. Det var både morsomt og lærerikt. Vi anbefaler Vibeke til bedrifter som ønsker å skape et arbeidsmiljø som er preget av god kommunikasjon og samarbeid og vi ser frem til å bruke henne igjen. 

Telenor

Vibeke ga vår seksjon en annerledes dag på jobben og vi fikk en skikkelig vitamin- og energiinnsprøytning. Ved hjelp av Vibekes verktøy og fasilitering lærte vi nye ting om hverandre og fikk satt søkelys på hvordan vi ønsker å jobbe sammen som kolleger. Vibeke har en behagelig og positiv personlighet, som smitter, inspirerer og leder oss frem til et resultat vi kan ta med oss videre i hverdagen. Vi snakker fortsatt om det vi opplevde sammen denne dagen og jeg har sett en tydelig endring i hvordan vi jobber sammen. Vi var alle med på å påvirke hvilke forbedringer vi ønsket oss, og vi etterlever disse. 

Kick off endringsprosess - Strålfors AS

Kickoff Endringsprosess Som ny leder, i gang med en omfattende endringsprosess i egen avdeling, ønsket jeg å gi mine medarbeidere pause fra en travel hverdag samt ekstra inspirasjon og påfyll i forbindelse med de pågående endringer. Jeg har tidligere brukt Vibeke som personlig coach og var da godt fornøyd med hennes bistand, hun var derfor et naturlig valg til denne seansen. Vibeke holdt et «foredrag» med mye involvering og deltagelse fra oss. Temaet var, endring med glede, hvordan vi selv kan påvirke egen hverdag og hvordan vi påvirker hverandre.Vi er alle strålende fornøyd med seansen, og det konkrete resultatet i form av plakater er nå hengt opp i våre lokaler, så vi kommer ikke til å glemme denne dagen med første:) Jeg anbefaler Vibeke til alle som ønsker en samling med god stemning, energi og nyttige verktøy!

Rull til toppen