Coaching til ansatte i bedrift

Mange bedrifter benytter seg av coaching til sine ansatte. Effektiv coaching forbedrer kommunikasjon og arbeidsmiljø. Coaching bidrar til utvikling av ledere og medarbeiderne, slik at deres ansatte blir enda tydeligere og tryggere i sine jobbroller.

Coaching og ledelse

I dagens samfunn har de fleste av oss hektiske hverdager med mange og stadige endringer. Noen positive og andre krevende. Coaching til bedrift passer for bedrifter som har fokus på personlig utvikling av sine ansatte, bedrifter som ønsker å gi ledere og ansatte støtte, utvikling, gode verktøy og veiledning. Målet med coaching til deres ansatte er å indirekte bidra til å øke lønnsomhet samt beholde dyktige medarbeidere i bedriften. Det å investere i de ansatte anser jeg som et konkurransefortrinn for å utvikle, samt ta vare på bedriftens medarbeidere.

Få enkle og effektive coaching verktøy

Å ha gode, enkle og effektive verktøy for ledelse bidrar til trygghet når krevende situasjoner oppstår. Coaching til bedrift gir ledere og ansatte konkrete verktøy for å lede seg selv og andre på best mulig måte. Å bli god på selvledelse er avgjørende i vår hybride arbeidshverdag.

Bli tydeligere og tryggere som leder og medarbeider

Ingen mennesker er like, derfor er heller ingen coachingprosess hos meg lik. Jeg er opptatt av at du skal få riktige verktøy til riktig tid. Verktøy du som coachingkunde tar eierskap til, samt implementerer i din arbeidshverdag enten du er leder eller medarbeider.

Coaching bidrar til personlig utvikling og til økt trygghet og tydelighet.

Noen aktuelle temaer som bidrar til bevisstgjøring og trygghet:

  • Dine jobbroller, styrker og ditt forbedringspotensial.
  • Dine arbeidsoppgaver, din motivasjon, erfaring og kompetanse.
  • Kommunikasjon og forventningsavklaring.
  • Forberedelse til medarbeidersamtale, presentasjoner og viktige møter.
  • Få bedre struktur gjennom sortering og prioritering av dine oppgaver.
  • Work/life balance og forebyggende stressmestring.

    Coaching til ansatte i bedrift tilbys til i Oslo og omegn, samt online til hele Norge.

Fornøyde og motiverte ansatte skaper ofte bedre resultater!

referansekunder all or nothing coaching bedrift workshop
referansekunder all or nothing coaching bedrift 1:1

Mitt navn er Vibeke Arntzen Fredriksen. Jeg er sertifisert coach DNCF og har jobbet med store og små bedrifter, samt forskjellige forbund. Les referanser fra bedrifter om coaching og workshops jeg har hatt i bedrift.

Som coach er jeg opptatt av å være støttende og utfordrende, slik at du oppnår dine mål, samt får verktøy til å stå i de endringene som er en del av din hverdag som medarbeider eller leder.

Trenger dine medarbeidere en objektiv støtte og sparringspartner og noen å snakke med er jeg klar for å bistå! Les mer om meg her

Vil du samarbeide med meg? Send inn skjema så finner vi ut av veien videre!

Scroll to Top