Coaching bedrift passer til alle ansatte, uansett tittel!

Fler og fler bedrifter benytter seg av tjenesten coaching bedrift til sine ansatte. Coaching bidrar til utvikling  både personlig men også i jobben du har. Målet med coaching bedrift er at deres ansatte blir enda tydeligere og tryggere i sine jobbroller.

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, fornøyde og motiverte ansatte skaper ofte bedre resultater!

Coaching og ledelse

I dagens samfunn har de fleste av oss hektiske hverdager med mange og stadige endringer. Noen positive og andre krevende. 

Coaching bedrift passer for bedrifter som har fokus på personlig utvikling av sine ansatte, bedrifter som ønsker å gi ledere og ansatte støtte, utvikling, gode verktøy og veiledning.

Målet med coaching til deres ansatte er å indirekte bidra til å øke lønnsomhet samt beholde dyktige medarbeidere i bedriften. Det å investere i de ansatte anser jeg som et konkurransefortrinn for å utvikle, samt ta vare på bedriftens medarbeidere.

Få enkle og effektive coaching verktøy

Å ha gode, enkle og effektive verktøy for ledelse bidrar til trygghet når krevende situasjoner oppstår. Coaching til bedrift gir ledere og ansatte konkrete verktøy for å lede seg selv og andre på best mulig måte. Å bli god på selvledelse er avgjørende i vår hybride arbeidshverdag.  Jeg mener at det å gi de ansatte gode «hverdagsverktøy» skaper selvstendighet, mer eierskap og mestring!

Coaching bedrift gir personlig utvikling, økt trygghet og tydelighet.

Noen aktuelle temaer for coachingbedrift

 • Jobbroller, samt dine styrker og ditt forbedringspotensial.
 • Arbeidsoppgaver, motivasjon og trygghet rundt oppgavene? 
 • Erfaring, kunnskap og behov/ønske om kompetanseheving.
 • Kommunikasjon, forståelse for ulikheter og forventningsavklaring.
 • Forberedelse til møter, f.eks: medarbeidersamtale, presentasjoner og andre viktige møter med konkret mål.
 • Få bedre struktur gjennom sortering og prioritering av dine oppgaver, forbedre din tidsbruk. 
 • Work/life balance og forebyggende stressmestring. Tanker om jobb, tilstandskontroll, grensesetting, mestring, m.m.
 • Sluttpakkeprosess ved nedbemanning og omstilling.

  Coaching bedrift tilbys på mitt kontor i Oslo, samt online til hele Norge.

  Ingen mennesker er like, derfor er heller ingen coachingprosess hos meg lik. Jeg er opptatt av at du skal få riktige verktøy til riktig tid. Verktøy du som coachingkunde tar eierskap til, samt implementerer i din arbeidshverdag enten du er leder eller medarbeider.

  Jeg lager også gjerne interne seminar/kurs til dere, slik kan flere kan få gleden av verktøy og dere ha en felles verktøykasse!

  I tillegg leverer jeg Hinderløypa som har som mål å 
  være en aktiv og artig teambuilding.

referansekunder all or nothing coaching bedrift workshop
referansekunder all or nothing coaching bedrift 1:1

Ser du etter en positiv pådriver, støttespiller og coach?

Kanskje er jeg da rett coach for deg? Jeg er sertifisert coach DNCF og har jobbet med store og små bedrifter, samt ulike kommuner og  forbund. Les noen av mine referanser fra bedrifter om coaching og workshops jeg har gjennomført.

Som coach er jeg opptatt av å være støttende og utfordrende, slik at du oppnår dine mål, samt får verktøy til å stå i de endringene som er en del av din hverdag som medarbeider eller leder.

Trenger dine medarbeidere en objektiv støtte og sparringspartner og noen å snakke med er jeg klar for å bistå! Les mer om meg her

Timene vi har delt har vært til stor nytte, glede og inspirasjon for meg ❤ Hver gang jeg har gått ut fra kontoret ditt har jeg kjent på en boblende energi og tenkt at jeg er så heldig som fant deg!
Jeg kommer gjerne tilbake til deg for å «rydde litt på loftet» – jeg anbefaler deg gjerne til alle jeg kjenner.

Vil dere samarbeide med meg Ta kontakt så finner vi ut av veien videre!

Skroll til toppen