Personlig coaching

Personlig coaching er for deg som er klar for å gjøre tiltak som gir positive endringer i forhold til hva som er viktig for deg, i ditt liv.

Med personlig coaching vil du få gode hverdagsverktøy for selvutvikling for mer energi, selvfølelse og gode dager.

Personlig coaching tilbys på mitt kontor i Nydalen, som walkandtalk i Oslo, eller online i hele Norge.

Karrierecoaching

Karrierecoaching er for deg som ønsker å utnytte ditt potensial, enten i den jobben du har nå eller videre i din karriere.

Ønsker du et karriereskifte, men mangler motivasjon for å komme i gang med prosessen?  Eller ønsker du å utvikle deg i din nåværende jobbrolle? Da vil karrierecoaching være et perfekt verktøy for deg.

Hos meg tilpasses coachingprosessen til deg; enten du er i omstilling, permittert, eller ønsker et karriereskifte. 

Karrierecoaching tilbys på mitt kontor i Nydalen i Oslo,  som walkandtalk eller online til hele Norge.

Coaching 1:1 til ansatte i bedrift

Bedriftens medarbeidere er bedriftens største konkurransefortrinn. Coaching av bedriftens ledere og medarbeidere er et effektivt verktøy som vil gi riktig fokus, lede til større måloppnåelse, mer mestring og bedre oversikt i hverdagen hos de ansatte.

Er du en leder som ønsker coaching til en av dine medarbeidere, eller til deg selv? Føler du deg «ensom» i din lederrolle og ønsker en positiv sparringspartner? Coaching gir utvikling, og økt motivasjon for å nå både dine personlige og bedriftens mål. 

Coaching til bedrift tilbys fysisk i Oslo, samt online til hele Norge.

Scroll to Top