Endringsledelse – Bli en enda dyktigere prosess og endringsleder

leder
Er du en tydelig og trygg leder for flokken din?

Endring er utvikling, og utvikling fører til vekst. Men endring krever bevegelse og i en bedrift er det ofte de ansatte som må bevege seg for å få til endring.

Å være leder i endringsprosesser kan være krevende, men også givende når man oppnår den effekten av endringen som man ønsker og som er nødvendig.

Men endring krever god ledelse. Er du bevisst på hvilken rolle du har i endringsprosesser?

En endring krever en dyktig leder som viser ansvar, står trygt, som involverer, skaper eierskap og viser forståelse for den enkelte ansatte.

Disse elementene kan være forskjellen som utgjør forskjellen i en endringsprosess.

En god endringsleder utviser åpenhet og gir informasjon til rett tid og er tilgjengelig for spørsmål og dialog, samt knytter endringen og utviklingen opp i mot den enkeltes medarbeiders oppgaver og mål.

For at vi mennesker skal være motivert for endring trenger vi å forstå meningen bak endringen, slik av vi får en erkjennelse for endringsbehovet.

Endring krever trygge og tydelige rammer for ønsket retning.

En endringsprosess kan f.eks være nye lokaler, ny organisasjon, nye ansatte, ny leder, ny visjon, ny strategi, nedbemanning etc.

Ingen endring kan gjøres uten at de menneskene som blir berørt har forståelse, eierskap og vilje til endring. Det er menneskene i bedriften som skaper endringen.

Og da kreves det en dyktig endringsleder som har fokus på informere og involvere så den enkelte ansatte forstår alle elementene som ligger til grunn for endringen. Skal jeg som ansatt gå fra A til B så er det visse forutsetninger som kreves.

Hva trenger du som leder å forberede deg på, for å gjennomføre en endringsprosess , på med best mulig måte for dine ansatte og for best mulig resultat for bedriften?

Tips til 4 hovedspørsmål hvor dine forberedte svar kan bidra til forståelse, aksept og bevegelse og bedre endringsledelse.

  • HVORFOR skal endringen skje? Hva er grunnen? Hva er målet med endringen? Forståelse indre styrt motivasjon og mening bak endringen.
  • HVA går endringen ut på? Hvilke konsekvenser får den for meg som ansatt, for oss som gruppe og for arbeidsdagen?
  • HVORDAN skal endringen foregå? Plan? Tid? Svar på dette skaper trygghet i forhold til at den enkelte vet plan og kan forholde seg til det. Det er lettere å bevege meg når jeg vet hvor og hva som forventes og til hvilken tid.
  • HVA OM, forklare eventuelle uklarheter. At vi kan møte hindringer, endringen kan bli justert underveis og at vi ikke vet all info nå, men at informasjon vil bli gitt fortløpende. Det å besvare disse spørsmålene bidrar til at du som leder får oversikt over hvor motstanden hos dine ansatte kan oppstå og dermed argumentere bedre for endringen. Det å også være ydmyk for at det er mennesker som er involvert, mennesker som trenger involveres og informeres.

 

Med forståelse for endring og eierskap hos dine ansatte er det også rom for, selv i tøffe endringsprosesser å skape «Sammen er vi bedre» kultur!

For endring er utvikling og utvikling skaper vekst både for bedriften og de ansatte.

Lykke til !

Hilsen Vibeke

Rull til toppen