Er du en gledesspreder eller gledesdreper?

Er du bevisst på hvordan du påvirker folk rundt deg?
Hva du «smitter» dine kollegaer, medarbeidere, familie og venner med?

I går hadde jeg coaching med en leder jeg har i prosess. Han har til vanlig mye smittende og positiv energi og jeg merket allerede når han kom inn døren at noe plaget han. Så jeg ga han en sterk kopp kaffe, før jeg gikk rett på sak.

Denne kunden er leder for flere team og til nå vært en positiv pådriver og en motivator på arbeidsplassen, men sa han nå kjente på at han var kommet inn i en negativ spiral som han ikke helt skjønte hvorfor han hadde havnet i eller hvordan han skulle få viklet seg ut av.

Årsaken til hans utfordring viste seg å være summen av mange ting både på jobb og privat og at totaliteten hadde blitt for mye for han. Mye jobb over lang tid, endringer, og krav som hadde ført til følelse av hele tiden å være bakpå.  Alt dette hadde ført til at han ikke hadde gitt seg selv tid eller rom til påfyll, verken på jobb eller privat. Han følte at han var i ubalanse og mistet fotfestet, han hadde mistet gnist, glød og glede i hverdagen. Han var gått fra å være en gledesspreder til en gledesdreper.

Han hadde ikke lenger energi og overskudd til å være en motivator, men hadde blitt en kontrollør.  En rolle han trivdes svært dårlig i.  Han kjente selv på at dette fikk ringvirkninger for de ansattes motivasjon, engasjement og fellesskap. Han var fortvilet fordi han ikke visste hvordan han skulle komme seg ut av det negative mønsteret.
Han klarte ikke å mobilisere eller bruke energi riktig.

Det fikk også negative konsekvenser for hans familie og venner fordi han ikke var som han ønsket på jobb ble han også misfornøyd med seg selv og dette tok han med seg hjem.

Det som alltid er viktig i coaching og endring er å vite konkret problem/utfordring vi ønsker endret, men det er så viktig å finne årsaken til problemet. For om vi ikke finner årsaken og bare løser problemet her og nå blir det ofte en quick fix som lett kan komme tilbake som en større utfordring.

Gjennom sparring og verktøy som synlig gjorde utfordringen samt forklarte og ga forståelse for hvorfor dette var blitt slik fikk vi nøstet opp i spiralen og gitt kunden verktøy for videre fremdrift. Når vi får forståelse for årsaken bak er det også enklere å unngå å havne i samme situasjon igjen.

Jeg er i den tro at ingen av oss ønsker å være sure eller gledesdrepere fordi verken vi selv eller de rundt oss blir glade av det. Så neste gang du tenker du møter en gledesdreper eller surpomp,  kanskje du både skal se og lytte litt ekstra til denne personen. Spørre om vedkommende trenger hjelp, støtte, en klem eller en kopp sterk kaffe og litt ventilering? Kanskje er det akkurat at du ser personen som bidrar til å snu spiralen?!

Rull til toppen