Få tips til hvordan du som leder kan forebygge sykefravær hos dine ansatte

forebygge sykefravær hos ansatte

Mange bedrifter kjører store medarbeiderundersøkelser flere ganger i året, og det er bra.
Men mye kan endre seg på et halvår, og kanskje er ikke spørsmålene i undersøkelsen dekkende for de mest elementære behovene som vi mennesker har i hverdagen.
For hva er våre mest basale behov og som bidrar til bedre psykisk og fysisk helse, trivsel og arbeidsglede?

Hvordan kan du som leder forebygge sykefravær hos dine ansatte?

Anerkjennelse: Det å bli sett og hørt, og det er å oppleve at vår innsats betyr noe, det at vi gjør en forskjell. Det kan være tilbakemelding på et arbeid vi har gjort, en mail vi har sendt, et forslag vi har kommet med. Når vi ikke får tilbakemelding, kan det skape usikkerhet, lite mestringsfølelse og mistrivsel. Tilbakemelding skaper trygghet og mestring.

Mestring, det å ha oppgaver som vi mestrer, som gjør at vi opplever trygghet i hverdagen. Det kan være ønske og behov fra begge parter med nye oppgaver, men da er det viktig med forventningsavklaring, opplæring samt rom for justering og tilbakemelding

Meningsfylt, det er en stor forskjell på bare å utføre en oppgave uten mål og mening, og det å forstå meningen bak oppgaven. Det å se at min oppgave gjør en forskjell for noen eller noe. At mitt bidrag i jobbhverdagen påvirker noe større. Hvordan kan du som leder skape større mening for medarbeiderens oppgaver?

Utvikling, Vi mennesker liker vaner og trygghet, men vi er også avhengige av utvikling og variasjon for vekst og trivsel. Det å få nye oppgaver, lære noe nytt, få tillit og ansvar som skaper vekst.

Tillit: Det at en leder viser tillit til sine ansatte er avgjørende for trivsel. Ingen liker å ha følelsen av å bli kontrollert, sjekket eller få følelsen av mistillit. Så gi dine ansatte ansvar og tillit fullt ut og vær tydelig på den ansattes rammer og mandat. Utydelighet skaper usikkerhet.

Åpenhet, sett av tid og skap rom for en uformell prat om smått og stort i hverdagen. En leder som har ”døra åpen og er villig til å lytte” kan være en avgjørende sikkerhetsventil, dersom det er ansatte som er i ”faresone” for sykemelding. Gi den ansatte forståelse og aksept for at jobb og privat er like viktig og aksept for at det kan være ting i livet som gjør at totaliteten av press, stress og ansvar blir for stor. Da er det avgjørende å ha en leder som viser forståelse og kan bidra til prioritering av oppgaver.

Tilhørighet og Felleskap: de ansatte må føle at de er en del av en fellesskap og at deres rolle betyr en forskjell. Det gjør en forskjell for miljøet og fellesskapet.  

Det er i en hektisk hverdag, med mange ting på to do listen og ad hoc oppgaver kanskje lett å glemme vesentlige små ting. Derfor er det viktig å minne seg på, og tenke back to basic, hva gjelder mennesker behov for å trivsel og arbeidsglede.

Kanskje er det på tide med en enkel statussjekk hvordan dine ansatte scorer på de øvrige temaene?

Lag et deg et enkelt spørreskjema med temaene ovenfor – og skala 1-10 hvor fornøyd er du? Dette kan raskt gi deg en pekepinn og oversikt over status, for hva som fungerer og hva som evt. Ikke fungerer. Hvor bør det gjøres tiltak. Enkle tiltak som kan iverksettes umiddelbart og kanskje noen mer langsiktige tiltak. Bare ved å sende ut spørreskjema mener jeg du er i gang med forebygging av sykefravær.  Men la ikke resultatene bli liggende i skuffen,  og la det ikke bli med denne ene gangen.

Hver dag er en ny dag og vi er stadig i endring så en bestem deg for hvor ofte, hva og hvordan forebygging skal foregå for deg og dine.

Lykke til!

Vibeke

Rull til toppen