Finn ditt fokusord og få bedre fokus mot mål og endringer


GODT NYTT ÅR TIL DEG!
Jeg sier velkommen 2018, for jeg er klar! Klar for et nytt år med 365 (362 nå) helt blanke dager å fylle med opplevelser, minner, reiser og gode hverdager. Jeg har gjort min evaluering av 2017 og tar med meg de gode minnene, læringen og suksessene.
Jeg har også notert meg hva jeg ønsker mer og mindre av i 2018 og jeg er nå beredt for å jobbe for de endringene. Mitt mål med endringer er alltid at det skal gi positive ringvirkninger for meg og de rundt meg. Det kan være å tenke annerledes og mer positivt om noe eller noen, eller handle annerledes slik at jeg opplever et bedre resultat/eller får en bedre følelse.

Mitt mål er å fylle 2018 med aktiviteter og mennesker som gjør meg bra og glad.
Ordet AKTIV minner meg på mine mål for 2018.

Aktiv i forhold til å møte mennesker i mitt liv som gir energi, aktiv i forhold til å ha fokus på å være fysisk aktiv, aktiv i forhold til jobben og hva jeg ønsker å oppnå i All or Nothing Coaching, aktiv lading, det vil for meg si å logge av telefon og heller lese en bok, m.mer…. Så for meg dekker ordet AKTIV inn alle områder jeg ønsker endring på.

Jeg ser at mange ønsker seg mye, og mange endringer og det er mange gode tips som florerer. Men jeg tenker at det lett kan bli uoversiktlig og kanskje også vanskeligere å holde fokus når det er mange forskjellige mål og endringer du ønsker å oppnå.

Så mitt råd til deg er å finne fellesnevneren og ha kun ett ord som minner deg på hva du faktisk ønsker deg fra 2018.

2017 var et år med fokus på Balanse for meg – i år går jeg all in for AKTIV.

Hva er ditt ord? Hva velger du deg?  Skriv det gjerne under i kommentarfeltet!

Trenger du hjelp til å sortere og bli mer bevisst og konkret på hva du ønsker deg fra 2018 bistår jeg deg gjerne.

Rull til toppen