Flink pike eller snill gutt, vanskelig å si nei?

flink pike

Hvor lett er det for deg å si NEI eller JA til de riktige tingene i ditt liv, ut i fra hva som er viktig og riktig for deg og i tråd med dine verdier?

Vet du at vi i løpet av en dag blir stilt ovenfor et sted mellom 3.000 og 20.000 valg. Det synes i hvert fall jeg er mange valg,  og samtidig tenker jeg mange muligheter. Muligheter til endring, til å gjøre noe nytt og til å gjøre det jeg vil!

For hvor mange av disse valgene er vel ikke «automatiske» valg?
Hvor vi svarer JA eller NEi på automatikk, vane og ryggmargrefleks,  og ikke tenker gjennom hva vi egentlig vil svare!

Jeg har selv vært kjempe flink pike til å svare JA til alt og alle, men heldigvis har jeg lært meg å ta flere og bedre bevisste valg for meg selv, og som også gir positive ringvirkninger for mine omgivelser. I jobben min som Coach er grensetting ofte et tema. Det å bli tydeligere, og tryggere i egne valg.

Jeg fikk denne tilbakemeldingen fra en leder som har vært i prosess hos meg.

«Det viktigste er at jeg nå tenker meg om før jeg svarer mine ansatte, og ikke automatisk sier JA til å hjelpe og da legge bort min egen jobb. Jeg har vært min egen største fiende. I stedet for å svare JA til alt og alle, har jeg nå endret strategi. Jeg stiller nå mine ansatte spørsmål tilbake, og løser ikke lenger problemer for alle andre, men bistår til å sette i gang tankeprosessen også hos mine ansatte, slik at de også blir tryggere og mer selvstendig. Så dette er Vinn-vinn!
Uten denne coachingen, ville jeg trolig ikke ha «våknet», men fortsatt i samme mønster. Og jeg hadde trolig blitt utbrent etter hvert. Når jeg ikke lenger svarer JA til andre får jeg også bedre tid til å planlegge bedre slik at jeg ikke lager for full timeplan.  Jeg er blitt mer bevisst på å sette av mer tid til det som skal gjøres, slik at det ikke skaper stress og tidspress, samtidig som jeg tar hensyn til mine egne behov. »

Denne tilbakemeldingen er ikke unik! Det er mange av oss som har mye å hente på å endre strategi når vi står i valg!
For du vet at når du sier JA til noe, sier du samtidig nei til noe annet?  (og omvendt).
Jeg mener selvfølgelig at vi ikke alltid skal ta hensyn til KUN egne behov og ønsker, men jeg tror allikevel at snille gutter og flinke piker har litt å gå på ved å sette sine egne ønske og behov først.

Det å ta riktige valg, gir godfølelse og kan også være en form for energipåfyll. Fordi feil valg ofte fører til at vi tenker mye på valget  i ettertid, på at vi skulle ha svart annerledes, og dette tankespinnet blir en form for «energilekkasje».

I coaching har vi flere metoder for å endre JA/NEI strategi, samt finne ut hvordan det er best for deg å prioritere og hvilke kriterier du velger ut fra.  For valg gjelder jo ikke bare nei og ja, men også høyre/venstre, svart/hvit, kaffe/te,  +++++
Og alle disse daglige valg som gjentar seg, men som vi kanskje ikke tenker gjennom at er med på å påvirke vårt liv!

Så kanskje skal du i dagene fremover legge merke til, og bli litt mer bevisst i dine valg, så vil du se hvilke muligheter du har til endring!

Kanskje trenger du å si JA til flere NEI, og til å svare flere JA med glede og ikke plikt!

God dag til deg!

Hilsen Vibeke

Rull til toppen