Kunder coaching bedrift 1:1

referansekunder all or nothing coaching bedrift 1:1

Jeg har hatt coaching i bedrift med ledere og medarbeidere 1:1, men også som workshop for større grupper.

Under kan du lese referanser på coaching i bedrift 1:1 og på workshop for større grupper.

Coaching oppdrag workshop bedrift

referansekunder all or nothing coaching bedrift workshop

 

Noen av mine bedriftskunder og noen av referansene leser du under:

Vibeke ga vår seksjon en annerledes dag på jobben og vi fikk en skikkelig vitamin- og energiinnsprøytning. Ved hjelp av Vibekes verktøy og fasilitering lærte vi nye ting om hverandre og fikk satt søkelys på hvordan vi ønsker å jobbe sammen som kolleger. Vibeke har en behagelig og positiv personlighet, som smitter, inspirerer og leder oss frem til et resultat vi kan ta med oss videre i hverdagen. Vi snakker fortsatt om det vi opplevde sammen denne dagen og jeg har sett en tydelig endring i hvordan vi jobber sammen. Vi var alle med på å påvirke hvilke forbedringer vi ønsket oss, og vi etterlever disse.  Telenor

Landbruks- og matdepartementet inngikk en avtale med All or Nothing Coaching AS for en to dagers samling for 14 medarbeidere ved Statsrådsenheten, Servicetorget og Arkivet i februar 2017 med tema Forståelse for: kommunikasjon, helhet og vi som felles enhet. Samlingen ble lagt opp med grunnlag i følgende overskrifter: Selvledelse og verktøy, Forståelse for ulikheter, Åpne opp for enda bedre samarbeidsmiljø, Kommunikasjon, verktøy og forståelse,  Øke team og fellesskapsfølelsen, Samstemt om mentale fellesknagger – «hvordan vi gjør ting hos oss».

Samlingen gikk ut på en kombinasjon av teori og praksis, men hovedvekt på det praktiske. Vi jobbet både i plenum og i grupper, og det ble lagt til rette for en uhøytidelig stemning og trygge rammer. Deltakerne opplevde samlingen som inspirerende og med god stemning. På seminaret kom vi i fellesskap frem til konkrete tiltak for bedre samspill mellom enhetene. Et viktig tiltak er å holde hverandre orientert om aktiviteter som krever ekstra innsats, oppmerksomhet og tilrettelegging fra alle. Som fasilitator, vil vi beskrive Vibeke som engasjerende, lydhør og dyktig.

Vi vil gi våre beste anbefalinger til andre om å bruke All or Nothing som fasilitator for lignende samlinger.

Samlingen med deg kan kort oppsummeres som perfekt. Det er bare ros å komme med. Tilbakemeldinger jeg får er at de synes det er en veldig godt match med deg. Du har en god forståelse og formidler bra. Du har også en bra egenskap til å få oss til å tenke. Du utfordrer og stiller gode spørsmål. Det at det er mange oppgaver trekkes også frem som noe veldig positivt. Rema 1000 Franchise Norge AS

Som ny leder, i gang med en omfattende endringsprosess i egen avdeling,  ønsket jeg å gi mine medarbeidere pause fra en travel hverdag samt ekstra inspirasjon og påfyll i forbindelse med de pågående endringer.  Jeg har tidligere brukt Vibeke som personlig coach og var da godt fornøyd med hennes bistand, hun var derfor et naturlig valg til denne seansen.

Vibeke holdt et «foredrag» med mye involvering og deltagelse fra oss. Temaet var, endring med glede, hvordan vi selv kan påvirke egen hverdag og hvordan vi påvirker hverandre.Vi er alle strålende fornøyd med seansen, og det konkrete resultatet i form av plakater er nå hengt opp i våre lokaler, så vi kommer ikke til å glemme denne dagen med første:) Jeg anbefaler Vibeke til alle som ønsker en samling med god stemning, energi og nyttige verktøy!  Strålfors AS

 Det er tredje gang vi engasjerer Vibeke og All or Nothing Coaching i vårt firma. Vi kan bare konstatere at: Det er morsomt og engasjerende å arbeide med Vibeke! Hun er grundig i forberedelsene og setter seg godt inn i «hvor skoen trykker» og på hvilke temaer/saker som har forbedringspotensial i den gruppen hun skal arbeide med. I hele prosessen er hun engasjert, byr på seg selv og får andre lett med seg med masse kreativitet, morsomme påfunn og humor. I de tre ulike prosessene som vi har engasjert Vibeke, er vi blitt utfordret i måten vi jobber på, hvordan vi omgås med hverandre og fått satt ulike ting i perspektiv. Ut fra dette har vi fått en rekke gode arbeidsverktøy som vi kan bruke i arbeidet vårt fremover.  Må oppleves!  Norsk Sjømannsforbund

REMA Franchise sin regnskapsavdeling i region Oslo har hatt All og Nothing Coaching med Vibeke i tre workshoper i løpet av 2014. Bakgrunnen for at vi gjennomførte den første samlingen var at avdelingen fortjente å få ett avbrekk fra hverdagen med litt positivt og annerledes påfyll. Resultatet fra dette var over all forventning. Vibeke kom med gode temaer og oppgaver som jobbhjul, tilbakemeldinger og det å bli kjent med hverandre. Alle i regnskapsavdelingen satte så utrolig pris på dette så det førte til to nye workshop. Nå som vi har gjennomført tre workshoper sitter vi igjen med en avdeling som kjenner hverandre mye bedre. De gir hverandre tilbakemeldinger nesten hver dag og forstår godt hvordan de skal forholde seg til hverandre. Ikke minst så har også alle funnet sine forbedringsmål for 2015. En «ledestjerne» og jobbe etter. Det er utrolig å se at en 100 % velfungerende avdeling kan bli enda mer velfungerende.  Rema Franchise, Region Oslo

Vi er et lite firma som er 100% avhengig av at maskineriet vårt er velsmurt, og etter nærmere ti års drift kjente vi at det var på tide å lande i forhold til å finne ut hvem vi er og hvor vi skal hen. Vibeke fikk de beste anbefalinger fra nettverket vårt, og vi er glade for at vi tok kontakt med henne. Heldagssamlingen sto til alle forventninger og vi nøler ikke med å anbefale Vibeke videre til andre som har behov for en «touch down».Vi har samlet sammen ett ord fra hver deltaker, der ordet beskriver hvordan Vibeke opplevdes i sin rolle på vår heldagssamling:  Trygg – Behagelig – Frisk – Inspirerende – Oppvekkende – Engasjerende – Forløsende.
To tomler opp for Vibeke!  CATCH Media AS 

Jeg har over en lengre periode ønske å lage en hyggelig og motiverende samling for regnskapsavdelingen hos REMA Franchise Region Oslo. Ønsket om å lage samlingen var fordi det er en gjeng med knalltøffe, hardt arbeidende og bra folk som fortjener et deilig avbrekk i en hektisk hverdag. Valget falt på All or Nothing Coaching fordi Vibeke har lang erfaring innen regnskap, noe som jeg tenkte ville gi en gjensidig respekt og forståelse hva gjelder det vår regnskapsavdeling og deres arbeidshverdag. Jeg deltok på samlingen og er glad fordi det viste seg at vår regnskapsavdeling og Vibeke var en super match. Selv vil jeg beskrive Vibeke som ydmyk, raus, interessert og positiv. Samtidig turte hun å utfordre oss litt, noe jeg virkelig likte godt.

Jeg legger ved noen ord fra deltakerne på samlingen:
«Vibeke hadde språk og tanker som traff så bruk helst henne ved annen samling»
«Vibeke var flink. Bruk gjerne henne igjen.»
«Det viktigste jeg tar med meg etter i dag er: Lære å se i andre retninger. Løfte blikket. Være flinkere til å vise at jeg setter pris på andre. Får i gang tankeprosesser som kanskje har kjørt seg litt fast, m.m»
«Jeg Synes det var godt å sette av tid til å bli kjent med hverandre og ikke kun snakke jobb.»
«Jeg likte Vibeke veldig godt. Hun var en inspirasjon i seg selv»
«Vibeke hørtes ut som hun skjønte mye av hva vi jobber med – det er betryggende»
«Jeg vil gjerne at vi gjør dette igjen»
«AK – hvordan fant du henne? Hun er jo perfekt for vår gruppe. Hun lytter til det vi sier»
«Du må definitivt invitere henne til oss igjen»
 REMA Franchise Norge AS

Sammen med Vibeke avholdt vår arbeidsgruppe en todagers samling i oktober 2013. Arbeidsgruppen, som skal jobbe kreativt sammen, gikk på tomgang og trengte påfyll og ny energi. Vi ville også se på nye måter å jobbe sammen på.  Samlingen fikk navnet «fra tomgang til full tank». Vibeke klarte med hjelp av lek og moro og kreative oppgaver å få gruppen til å kjenne ny iver og energi igjen. Gruppen arbeidet seg også frem til nye arbeidsverktøy og arbeidsdokumenter ved hjelp av Vibekes gode veiledning. En deltager på samlingen skrev:  «Takk for to flotte dager. Jeg føler at vi ble bedre kjent. Vibeke var en dame med veldig positiv energi. Jeg ble tvunget til å revurdere både over eget handlemønster og tankegang. Fikk noen aha opplevelser for min egen del som blir nyttig å ta med fremover både på jobb og privat».  Norsk Sjømannsforbund

I mars 2014 hadde Sarpsborg Kommune avdeling lønn og personal en 2 dagers samling med Vibeke i All or Nothing Coaching som fasilitator.

Deltagerne beskriver følgende utbytte av disse to dagene:Bedre kommunikasjon og samarbeid, økt samhold. Engasjerende, nytenkende og reflekterende Nyttig, personlig utvikling og team utvikling. Stort utbytte, fokus på positive og negative saker vi har i avdelingen Viktig pust i bakken og få snakket sammen. Se perspektivet til de rundt deg, og forstå hvorfor vi tenker forskjellig. Vi jobbet i grupper, fikk gode verktøy og samlingen ga oss som en avdeling et løft.

På evalueringen som ble gjort i etterkant av samlingen evaluerte deltagerne samlingen og Vibekes prestasjon til en score på 5,54 av 6,0.

Deltagerne oppsummering av hva de likte med samlingen og Vibeke Innhold, konseptet, likte at det var variert Vibekes energi og evne til å skape refleksjon Fine rammer – bestemt og tydelig Bra gjennomføring med mange ”aha” opplevelser Toveis kommunikasjon, oppmuntrende, motiverende Vibeke er engasjert og leste oss godt som en gruppe.Det var gøyalt, morsomt og Lærerikt.

Vi anbefaler Vibeke til bedrifter som ønsker å skape et arbeidsmiljø som er preget av god kommunikasjon og samarbeid og vi ser frem til å bruke henne igjen. Sarpsborg Kommune Lønn og Personal 

Økonomiavdelingen i Monster as har gjennomført en ½ dags workshop i regi av Vibeke. Vi opplevde Vibeke som en positiv, energisk og kunnskapsrik tilrettelegger som satte i gang forskjellige prosesser hos den enkelte i gruppa. Spennende og lærerikt med Vibekes aktuelle eksempler, forståelig språk og teori for bevisstgjøring blant annet rundt hvilke valg vi gjør hver dag og hvordan få til en endring om vi vil det. Vi var også innom  selvledelse og hvordan vi påvirker hverandre.  Temaet tilstand og roller i teamarbeidet opplevde vi som spesielt inspirerende og lærerikt, gjerne mer av det! En super og motiverende start på dagen med smittende positiv energi, tilstedeværelse og refleksjon. Vi anbefaler Vibeke som en tilstedeværende og lydhør tilrettelegger som setter i gang prosesser og deler nyttige verktøy til bruk både på jobben og ellers i hverdagen. Takk Vibeke! Monster AS

Finnmark fylkeskommunes IT-avdeling fikk gleden av å oppleve Vibeke i en dags workshop med «Energicoaching». Det ble en spennende, annerledes og god dag som ga oss alle en bevisstgjøring og tankevekker av hva som gir og hva som tapper energi. Vibeke klarte å treffe en gjeng med IT-folk på hjemmebane, både som enkeltindivider og som team gjennom å bruke eksempler og øvelser som traff. Jeg vil anbefale Vibeke til alle team som ønsker en bevisstgjøring og påfyll av energi i en hektisk arbeidshverdag. Finnmark fylkeskommune

Tilbakemelding på ”inspirasjon–inntekt” seminaret i Fredrikshavn 16.10.12 NGF ønsket å samle klubbene til et seminar der ideen er å dele suksesshistorier, lære av andres feil og ikke minst tenke ut nye gjennomførbare ideer. Deltakelse fra 12 klubber er mindre enn vi kunne håpet på, men dette er første året og vi vil øke fra dette nivået i årene som kommer gjennom vellykkede og inspirerende arrangement. Vår opprinnelige foredragsholder meldt avbud noen uker før, og vi måtte kaste oss rundt for å finne alternativer. Gjennom tips fikk jeg vite at Vibeke Arntzen Fredriksen i selskapet All or Nothing Coaching var et bra navn. Etter et formøte på tema ble jeg overbevist om at vi var i trygge hender. I ettertid er jeg faktisk glad for at vårt førstevalg falt fra. Vibeke klarte å sette seg tilstrekkelig inn i klubbenes utfordringer og fikk dem gjennom det til å åpne seg i en svært fruktbar workshop. Hun holder strukturen i programmet uten at hun tar for stor plass selv. Vibeke var også flink til å gli inn i forsamlingen på båten til og fra Fredrikshavn. Dette var med på å forlenge effekten av den faglige delen da hennes tilstedeværelse gjorde at man også snakket fag i den sosiale settingen det er i restaurant og bar. Jeg kan trygt anbefale Vibeke til andre og vil nok helt sikkert bruke henne selv ved en senere anledning. Norges Golfforbund

Vi hadde en hel dag sammen med Nan Rogstad og Vibeke Arntzen Fredriksen, og disse to er kunnskapsrike, engasjerte og tydelig kvinner som også er meget inspirerende. De klarte «lett å komme inn til oss ansatte» og forstå våre kjennetegn og få oss sammen til å sette opp en felles plattform for veien videre. Nan og Vibeke utfyller hverandre, og sammen er de flinke til å holde tema og timeplaner. Vi takker for flott opplegg og gleder oss til en oppfølging på nyåret. Hurum Eiendomsselskap KF

Cecilie Møller Endresen og Vibeke Arntzen Fredriksen holdt en heldagsworkshop for oss april 2011. Dere hadde satt dere svært godt inn i vår business og brukte dette i rollespill og oppgaver gjennom hele dagen. Dere var svært godt forberedt, hadde en veldig ryddig, annerledes og oversiktlige agenda. Dere var engasjerte, entusiastiske og energiske og bidro til en veldig inspirerende og positiv dag for oss alle. Dere bidro til at vi lærte noe nytt både som enkeltpersoner og team. Xtra Personell Drammen

Vibeke presenterte hos oss ett foredrag om arbeidsglede/livsglede/feedback og anerkjennelse.Viktige temaer som Vibeke presenterte med gode eksempler på en ryddig og tydelig måte, med en rød tråd gjennom det hele! Vibeke er en inspirerende foredragsholder med ett behagelig og vinnende vesen! Hun var godt forberedt og hun ga oss enkle verktøy som bidrar til at vi husker viktigheten av temaene i hverdagen, både i arbeid og privat.Vi sitter igjen med ett felles grunnlag som vi vil jobbe videre med utover høsten, som sjåfører i eget liv! Jeg vil anbefale Vibeke til alle som ønsker ett foredrag til inspirasjon og ettertanke!  Helse omsorg Gjøvik kommune

Vi har benyttet Vibeke Arntzen Fredriksen som personlig coach for flere personer innenfor Tieto Energy & Utilities i Halden. Vibeke har gjort en veldig god jobb, og de ansatte har hatt gode diskusjoner med henne og fått nyttige verktøy og tips til hvordan de kan legge om sine vaner for å håndtere en travel hverdag bedre. Vi anbefaler gjerne Vibeke til andre som har behov for personlig Coaching. TIETO

I møtene med Vibeke fikk jeg opplevelsen av å bli tatt seriøst og av å være i fokus. Hun har en ekthet, varme og humor som skaper rom for å være åpen og trygg. Med sin energi og pådrivende væremåte kan du være sikker på at det skjer noe med deg! Dolly Dimple’s

Sammen med Nan Rogstad i CoachTeam gjennomførte All or Nothing Coaching en heldags samling for de ansatte og ledere i Kolsåstrollet barnehage. Tema for dagen var våre verdier, holdninger og ikke minst oss voksne som rollemodeller. Vi hadde en kreativ og nyttig workshop, og det ble en morsom og lærerik dag for oss alle.  Kolsåstrollet Barnehage

 

Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål til hvordan jeg kan bidra på din arbeidsplass.

Rull til toppen