ENERGI, fra sur til glad på 1,2,3?

ALLE andre har nok meg seg og sitt og derfor har det å se «innover i stedet for utover» hjulpet meg, til finne ut hva som skaper god energi for MEG og en bivirkning er at det også får positive ringvirkninger for andre!