Tid som ressurs?! Hvordan få flere HAPPY HOURS?

Tid som ressurs! Fokusert tidsstyring, er en investering som gir deg positiv avkastning, nå og for fremtiden.

Er du opptatt av hvordan du investerer dine penger? Og at det er balanse mellom innskudd og uttak på din bankkonto? Slik at du ikke går i minus på kontoen? Hvor mye fokus har du på din egen tidskonto? 

Hvor bevisst er du på hvordan du investerer din egen tid?

For meg er tid en viktigere ressurs enn penger. Tiden vi har her på jorda kan jo ikke kjøpes for penger, og for hvert minutt og hver time som går så blir saldoen på din og min tidskonto mindre.
Heldigvis vet ingen av oss akkurat hvor lang tid vi får, men derfor er jeg også opptatt av at vi alle bruker tiden på best mulig måte. Det finnes ingen fasit på hvordan bruke tiden best mulig, men banalt handler det om å bruke tiden på det og de som gjør oss «bra og glad». Vi kan i stor grad selv bestemme hva og hvem vi bruker tiden på. 

Mine spørsmål til deg:

  • Bruker du din tid på den riktige arbeidsplassen og gjør du du riktige oppgavene for deg? 
  • Hvor bevisst bruker du fritiden din?
  • Bruker du tiden på aktiviteter som er bra for deg?
  • Bruker du tid på mennesker rundt deg som bidrar til påfyll, glede og energi? 

Svarer du JA på spørsmålene ovenfor er det supert, svarer du tja? Da har du kanskje godt av en liten justering!

Bevisstgjøring og justering av egen tidsbruk og tidsstyring er smart for oss alle. 
Døgnet har 24 timer, hvordan bruker du disse timene i dag? Og hvordan ønsker du å bruke timene mer optimalt for deg i morgen? 

Ikke la din tid renne ut ....

Tid som ressurs

168 timer - hvor mange av de er HappyHours?

Du kan enkelt gjøre en evaluering for bruk av din tid, dine timer. Hver uke har vi 168 timer og det er disse timene det er smart å få oversikt over. Hvordan tror du at du bruker disse 168 timene? 

Sett opp et hvor mange timer du estimerer på hver «aktivitet» som f.eks
Sove
Jobbe
Adm/logistikk/Hus/handle
Måltider
Trene/tur
Påfyll/Hobby
Familie/Venner
Transport
TV/Netflix
Telefon
+++++

Hvor mange timer lander du på? Går ditt regnestykke i plusstid eller minustid i forhold til 168 timer?

Ta deg tid til å gå gjennom egen tidsbruk, få oversikt, evaluer og juster!

Hos mange av mine kunder er tidstyvenen telefon og sosiale medier. Hvilke tidstyver har du i ditt liv?
Kanskje har du personer i ditt liv som krever tid, da kan det være bra med en forventingsavklaring,  og å øve på grensesetting. Det kan være familie, venner eller kollegaer som du gir tid til uten å at du har et bevisst forhold til tidsbruken.  

En annen gjenganger er at det er mange som ikke setter av en eneste time til egentid. De setter alle andre først, og glemmer seg selv. Hvor mye egentid har du i løpet av en uke? Egentid er viktig for å ta vare på seg selv og lade batteriene. For å være den beste versjon av oss selv må vi også huske på å sette av tid til egen refleksjon og opplading.

Vi bruker store deler av livet vårt på jobb. Det er derfor også viktig at vi også her har oversikt over hvordan vi bruker timene på jobb. Hvor mange timer jobber du per uke? Hva gjør du  disse timene på jobb? Flere av mine kunder opplever at de gir bort tid til «unødvendige» møter, avbrytelser fra andre, prokrastinering og brannslukking fordi tiden ikke er prioritert og planlagt på en god måte som gir flyt, effektivitet, mestring og energi i arbeidshverdagen. Mange ser også at de da må bruke tid på kvelder og helger for å ta igjen mail, oppgaver og bruker mer timer enn de egentlig ønsker på jobb. Her handler det også om bevissthet, struktur og grensesetting.

Bruker du tiden på det du vil, må eller burde?
Mitt tips er i så fall mindre tid på MÅ, mer tid på VIL og dropp burde!

Jeg har tid til deg! Vil du samarbeide med meg kan du booke din time nedenfor.

Eller send inn skjema så sender jeg litt info om coaching hos meg samt pris på ulike prosesser.
Skroll til toppen