Hva er coaching, hvem passer det for og hvordan foregår coachingprosessen?

Onlinetalk Coaching til hele Norge
Walk and talk samtale med All or Nothing Coaching
"Walk and talk" Coaching i Oslo
Kontortalk Coaching i Oslo

Hva er coaching?

Coaching er en unik tilpasset og løsningsfokusert prosess som fremmer personlig utvikling og handling. Både privat og på jobb vil vi oppleve muligheter, utfordringer, og endringer. Noen vil være positive og andre krevende. Du vil gjennom coaching få gode verktøy i kofferten for bedre selvledelse når krevende situasjoner eller utfordringer oppstår. 

Når vi blir bedre på selvledelse blir vi også en bedre leder for andre. I coachingen jobber vi med å øke forståelsen for at vi alle er ulike og unike. Coachingprosessen tilpasses til den enkelte kunde. Riktig verktøy til riktig tid er viktig for prosessen.

Hvem kan ha utbytte av coaching?

Coaching passer for alle, og jeg tilpasser prosessen til deg som kunde. Målet med coaching er å gi deg bevisstgjøring og personlig vekst uansett hva tema eller behovet ditt er. Det er en samtale som fremmer utvikling og positiv endring gjennom verktøy, tiltak og handling. For å få best mulig utbytte og resultat av coaching er det viktig at du er motivert for å gjøre handlingsrettede tiltak som fører til endring.

Du kan snakke om endring og du kan tenke på det, men endring som gir positive resultater skjer først når du gjør noe konkret for å skape en endring.

"Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid har gjort vil du få det samme resultatet som du alltid har fått"

Målet at du blir bedre på å lede deg selv, bli mer bevisst, samt oppleve utvikling og mestring. Du vil få mer energi og bli tydeligere på hva som er viktig for deg og ditt liv, enten det er på jobb eller privatliv. Tema for coaching bestemmer du, jeg gir deg riktig verktøy til riktig tid. Du kan velge mellom karrierecoaching, personlig coaching eller coaching bedrift, og vi jobber alltid helhetlig så det ene utelukker ikke det andre.

Hvordan foregår en coachingprosess?

Vi starter med en kartleggingssamtale hvor vi blir enige om ditt mål for coachingen. Sammen finner vi den beste prosessen og løsningen for deg, ut ifra ditt behov og dine rammer. Som kunde er du viktig for meg og jeg gjør mitt ytterste for at coachingprosessen blir verdt din investering av penger, energi og tid.  En vanlig coachingprosess er på 3-12 timer, men jeg tilbyr også enkelttimer for verktøy, justering eller vedlikehold. Mitt ønske er å bidra til at du blir selvhjulpen med færrest mulig timer, da har vi sammen gjort en god jobb.

Coachingtimene foregår som #onlinetalk #walkandtalk eller #kontortalk – les mer om de ulike timene ved å klikke på bildene øverst på denne siden.

Vil du samarbeide med meg? Ta gjerne kontakt!

Scroll to Top