one size not fits all

One size, NOT fits ALL!

Uttrykket «One size fits all» refererer til ideen om at én enkelt størrelse, en løsning, eller tilnærming skulle kunne passe for alle situasjoner eller alle mennesker. Men alle har vi kanskje prøvd et plagg som skulle være one size uten at den kanskje har passet oss perfekt, om i det hele tatt!?😉Så kanskje er det slik at one size, NOT fits ALL?

Kanskje vi kan øve oss på ha «one size, not fits all» som «mantra» også i våre menneskemøter i hverdagen, både med kjente og ukjente.
I møter med ansatte og kollegaer – for det er jo ikke sikkert at noe som funker for en ansatt/kollega funker for alle?!
For selv om vi kanskje tenker at  vi «er» like så er min erfaring at vi alle er veldig ulike. Vi har i ryggsekken med oss ulik bagasje i form av ulik oppvekst, arv, miljø, ulik kompetanse, erfaring og ulike egenskaper.

Noen trenger trygghet, mens andre trenger frihet, noen ønsker utfordringer, andre forutsigbare oppgaver.
En liker selvstendig arbeide, mens en annen liker teamarbeid. Flere elsker hjemmekontor, mens andre vil på kontoret hver eneste dag.  

De som har søsken eller barn kan også tenke på hvor like/ulike dere som søsken er, eller dine barn? Vi tenker ulikt og har derfor ulike følelsesreaksjoner og får derfor ulikt handlingsmønster.  Noen snakker om alt de har på hjertet, andre holder inne. Noen gjør ting uten å tenke seg om, andre må tenke veldig lenge på om de i det hele tatt skal gjøre noe:) ?!

One size NOT fits ALL, I know nothing!

I min coachinghverdag er det helt nødvendig med skreddersøm uansett om målet hos kunden jeg snakker med, er det samme som hos min forrige kunde. For selv om vi kanskje «har på oss like sko», vet jeg ikke hvilke veier personer har tråkket før de kom til meg,  eller hvor de liker å gå, eller hva de faktisk trenger for å holde seg gående over lengre tid slik at de når sine mål😊

Kanskje har vi alle mye å vinne på å prøve å bedre forstå og respektere mangfoldet av individuelle forskjeller, preferanser og behov.
En god start kan kanskje være lå stille litt flere åpne spørsmål tilpasset den vi snakker med😊 

Kanskje vil dette også forebygge sykefravær fordi vi blir møtt på våre behov og sett for den vi er?! Ulik alle andre😊

Mitt mantra når jeg får en ny kunde inn døra er at «I know nothing» så jeg må stille riktige spørsmål og avdekke behov, mål, hindringer etc for deretter kunne gi riktig verktøy.

Enig? Uenig? Alle ulike meninger er like interessante😉 

Interessert i mine coachingtjenester ? Ta gjerne kontakt!

Skroll til toppen